Serveis

Assessorament

Assessorament en tots els àmbits de la comunicació. Creació d’estratègies comunicatives que permetin aconseguir els objectius marcats.

 

* Anàlisi del mercat i la competència
* Selecció dels mitjans de comunicació adequats a cada empresa
* Estratègies publicitàries
* Introducció del producte al mercat
* Projectes de màrqueting social

Organització d’esdeveniments

Conceptualització, creació i organització integral d’esdeveniments empresarials.

 

* Presentacions
* Convencions
* Congressos
* Celebracions i actes: empresarials, culturals i socials
* Inauguracions
* Reunions d’empresa
* Material gràfic: cartelleria, rotulació, decoració,…

 

Premsa

Relació amb els mitjans de comunicació i seguiment de les aparicions a premsa.

 

* Plans de mitjans
* Publicity
* Relació amb els mitjans
* Trobades amb la premsa
* Organització i seguiment de rodes de premsa
* Elaboració de dossiers i notes de premsa

Web

Complementació a l’entorn digital de totes les accions de comunicació realitzades.

 

* Creació de pàgines web
* Creació de botigues online
* Trobades amb bloggers
* Comunicació a xarxes socials
* Creació i dinamintzació de comunitats virtuals