Dubai Consultants

Jornada sobre l'Orient Mitjà

Organització el dia 20 de gener del 2011, d'una trobada entre empreses gironines i Dubai Consultants per tal de donar a conèixer els mercats de Dubai i Oman i descobrir possibilitats d'exportació i demanda de productes a la zona. La trobada es va dur a terme al Parc Tecnològic de la Universitat de Girona amb l'assistència d'unes vint empreses gironines.