Centre Cenit

Centre Cenit

Responsable de comunicació, premsa i xarxes socials. Renovació de la pàgina web.